نام اثر:پیکرک گلی قدمت: اواسط هزاره دوم ق.م جنس/ترکیب:خاک رس کاربرد: الهه باروری کد شناسائی جمعداری:34996-م شرح مختصر: پیکرک قالبی مربوط به نیمه دوم هزاره دو قبل از میلاد است که بعنوان نماد باروری در بخش وسیعی از مناطق تحت سیطره ایلامیان ساخته و پرداخته می شده است.