مسابقه طراحی موزه پول ایران

موزه پول ایران به مناسبت روز جهانی کودک (16 مهرماه ) و نیز روز دانش آموز ( 13 آبان) مسابقه ای تحت عنوان « طراحی سکه و اسکناس » برگزار نمود. در  این راستا، فراخوان مسابقه در قالب پوستر تهیه و به همراه دعوت رسمی از سوی موزۀ پول برای تمامی مناطق بیست ودوگانۀ آموزش … ادامه مسابقه طراحی موزه پول ایران

آکهی مزایده عمومی- فضای گالری مرکز فرهنگی موزه ای زمان

شرایط عمومی گالری موزه زمان شرایط اختصاصی گالری موزه زمان تعهدنامه-عمومی-مزایده-گالری-موزه-زمان تعهدنامه-منع-مداخله-مزایده-گالری-موزه-زمان برگ-پیشنهاد-قیمت-گالری-موزه-زمان پیش-نویس-قرارداد-گالری-موزه-زمان