خزانه ها / گنجینه تندیس

گنجینه تندیس با در اختیار داشتن ۱۳۲۱ قطعه از انواع تندیس و سردیس در اشکال و اجناس مختلف یکی از مجموعه‌های کم نظیر موجود در کشور است. آثار این گنجینه مبتنی بر آثار حجمی، مجسمه و تندیس‌هایی از انسان و یا حیوانات؛ بر پایه گچ، فلز و یا سنگ است. در این مجموعه اشیایی از دوره‌های مختلف تاریخی تا دوران معاصر اعم از ایرانی و یا غیر ایرانی نگهداری می‌شود. اهم آثار غیر ایرانی این گنجینه، آثار فلزیِ اروپایی و بعضا فرانسوی مربوط به قرن نوزدهم میلادی به شمار می‌روند. در بین آثار ایرانی علاوه بر تندیس‌ها و مجسمه‌هایی از شخصیت‌های ایرانی، آثار فلزی مرتبط با آیین‌های مذهبی و سوگواری‌ها نیز نگهداری می‌شود. بطور کلی از نظر تاریخی این مجموعه در بین آثار ایرانی به مجسمه‌هایی از دو دوره کلی پیش از اسلام و اسلامی و در خصوص آثار غیر ایرانی به آثار آسیا، آمریکا، آفریقا و اقیانوسیه قابل دسته‌بندی است.