رزرو بازدید مجتمع فرهنگی موزه ای سردار آسمانی

راهنما

بازدید کننده گرامی،
جهت سهولت در بازدید حضوری از موزه های این مجتمع، فرم مقابل را تکمیل نمایید.
– راهنمایان و گروه گردانان گرامی برای بازدیدهای گروهی بیش از هشت نفر لطفا از ساعت ۹ الی ۱۶ با شماره ۰۹۳۳۷۹۴۷۰۵۴ تماس گرفته و رزرو بازدید گروه خود را هماهنگ کنید.


تعرفه بازدید موزه های این مجتمع

موزه پول۲۵.۰۰۰ تومان
موزه گوهر و آرایه۳۵.۰۰۰ تومان
موزه هنر جهان۲۵.۰۰۰ تومان

فرم رزرو