خزانه ها / خزانه پول

خزانه پول موسسه فرهنگی موزه‌های بنیاد بیش از ۳۰۰۰۰ سکه از ادوار مختلف تاریخ ایران و ۲۰۰۰ قطعه اسکناس از اولین اسکناس‌های رایج در ایران از دوره قاجار و ۴۰۰۰۰۰ قطعه تمبر از ایران و کشورهای جهان را شامل می‌شود. سایر ابزار تبادل نظیر حلقه‌ها و اوراق بهادار بخش دیگری از این مجموعه را شامل می‌شود. برخی از بهترین آثار خزانه پول در موزه پول ایران به نمایش در آمده است.