خزانه ها / خزانه تماشاگه تاریخ

  • یکی از قدیمی‌ترین خزانه‌های موسسه فرهنگی موزه‌ها خزانه‌ای است که به دلیل غنای آثار تاریخی آن به نام خزانه تماشاگه تاریخ نامیده می‌شود. در این خزانه انواع آثار تاریخی از ادوار مختلف از دوره هخامنشی تا معاصر و نیز از کشورهای مخلف نگهداری می‌شود. آثار متعدد و متنوع مرتبط با تاریخ شهر تهران و دوره قاجار که در موزه تماشاگه تاریخ به نمایش در آمده بود، بخش دیگری از آثار این خزانه را شامل می‌شود. مجموعه‌های ارزشمند و بی‌نظیری از قلمدانها و آثار لاکی، اشیاء ساخته شده از دندان فیل و دیگر حیوانات، انواع وسایل تزیینی ساخته شده از فلزاتی چون نقره و برنز از مجموعه‌های خاص این خزانه به شمار می‌روند.