اتمام فرایند مرمت آثار موزه های در دست احداث

مرمت آثار مجموعه موزه های هنر جهان، گوهر و آرایه های تاریخی و پول ایران در یک پروژه شش ماهه به پایان رسید. در این بازه زمانی نزدیک به دو هزار اثر فاخر و برجسته از مجموع آثار خزانه های موسسه انتخاب و مورد فرایند نگاهداشت و مرمت قرار گرفتند. مرمت آثار مختلف مجموعه به … ادامه اتمام فرایند مرمت آثار موزه های در دست احداث

بازدید جناب آقای مونسان، وزیر محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از موزه هنر ایران

جناب آقای مونسان، وزیر محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به همراه هیئت همراه از موزه هنر ایران بازدید کردند. وزیر محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به اتفاق مدیرکل حوزه وزارتی و امور بین الملل، مدیر کل میراث فرهنگی استان تهران، رئیس تشریفات میراث فرهنگی و مدیر کل موزه ها و اموال … ادامه بازدید جناب آقای مونسان، وزیر محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از موزه هنر ایران