به منظور افتتاح موزه هنر جهان و لزوم بررسی،کارشناسی و اصالت سنجی آثار تاریخی و هنری فاخر مجموعه موسسه فرهنگی موزه های بنیاد، فاز نخست کارشناسی آثار موزه هنر جهان به انجام رسید. در این پروژه نزدیک به دویست اثر نقاشی، خوشنویسی و آثار لاکی به کمک کارشناسان مجموعه و اساتید برتر این حوزه از دانشگاه هنر تهران و اصفهان صورت پذیرفت.

گفتنی است ادامه فرایند کارشناسی با روش های عکاسی دقیق، آنالیز دستگاهی و سالیابی آثار در حال برنامه ریزی و انجام می باشد.