تابلو آرامش در مسیر کائیلی اثر ویلفرد کونستانت بوکن Wilfrid Constant Beauquesne فرانسوی با تکنیک رنگ و روغن روی بوم و به سبک رئالیسم مربوط به سال 1903 میلادی در موزه عمارت مجتمع فرهنگی موزه ای شهدای رامسر در معرض دید عموم قرار دارد.