توسط مرکز فرهنگی موزه ای شهدای رامسر صورت گرفت

تامین روشنایی معابر مسیر روستایی لیماکش و کلک رامسر

         در راستای اجرای برنامه رسالت اجتماعی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ایران،  مرکز فرهنگی موزه ای شهدای رامسر با  همکاری و  مساعدت  شهرداری شهرستان رامسر مسیر خیابان منتهی به روستاهای لیماکش و کلک رامسر را نور پردازی نمود.

   خرید, نصب و تامین روشنایی مسیر های یاد شده توسط مرکز فرهنگی موزه ای شهدای رامسر صورت گرفت .