نشست تخصصی باستان شناسی

تحلیل و تبیین گاه نگاری سنگ افراشت انسان ریخت در ایران با تاکید بر استل (سنگ افراشت) موزه هنر جهان

سخنرانان:

دکتر حمید خانعلی/ باستان شناس و پژوهشگر سنگ افراشت های انسان ریخت

احمد سرخوش/ موزه پول ایران/ باستان شناس و عضو هیات کاوش چگاسفلی

محل برگزاری: سالن کنفرانس مجتمع سردار آسمانی

زمان: 27 بهمن 1400 ساعت 15 الی 17

پخش زنده در اینستاگرام