سومین نشست فصلی مدیران موسسه فرهنگی موزه های بنیاد مستضعفان روز گذشته در یزد برگزار گردید.

در این نشست پیرامون مسائل مختلف موسسه بحث و تبادل نظر شد.