همزمان با آغاز هفته کتاب و کتابخوانی، کتابخانه تخصصی موزه پول ایران با بیش از هزار جلد کتاب تخصصی در زمینه های مرتبط با موزه(سکه شناسی، تاریخی، هنری و…) جهت استفاده‌ی عموم آغاز به فعالیت نمود.