کلیپ سخنرانی دکتر حشمت الله قنبری همدانی، مدی عامل موسسه فرهنگی موزه ها در آیین گشایش موزه خودروهای تاریخی