نشست سوم حلقه‌ کتابخوانی موزه ملی هنرهای اصفهان به مناسبت هفته گردشگری با محوریت کتاب «سفرنامه کِمپفر» نوشته‌ انلگبرت کمپفر و ترجمه کیکاووس جهانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی گروه موزه های دفینه؛ در ابتدای این نشست، مجید صادقانی، سرپرست موزه‌ی ملی هنرهای اصفهان نکاتی را در خصوص سفرنامه‌نویسان مهم دوره‌ی صفویه و هدف آن‌ها از نوشتن در ژانر سفرنامه را بیان کرد.

در ادامه‌ دبیر نشست، مهرداد موسوی خوانساری، پژوهشگر تاریخ و راهنمای گردشگری، ضمن تشریح زندگی و زمانه‌ی کمپفر، سیاح آلمانی که در عصر شاه سلیمان صفوی به اصفهان سفر کرد و مشاهداتش را در قالب یک سفرنامه نوشت، نکاتی را درباره‌ی اهمیت سفرنامه‌ی کمپفر در قیاس با سایر سفرنامه‌های آن دوره بیان کرد.

موسوی ضمن اشاره به جزئیات دقیقی که کمپفر در کتاب خود از شهر اصفهان، بناهای مهم، مشاغل و طبقات اجتماعی مختلف به یادگار گذاشته است، سفرنامه او را منبع مهمی برای شناخت تاریخ اواخر صفویه دانست.

در انتهای نشست نیز حاضران در خصوص مطالب کتاب سفرنامه کمپفر، بحث و تبادل نظر کردند.