نام اثر: نقاشی پارچه فروش دوره گرد کلیمی قدمت: ۱۳۳۰ ه. ق جنس: رنگ و روغن بر بوم سازنده/هنرمند: استاد کمال الملک