قدمت: هزاره سوم پیش از میلاد *

 محل ساخت یا مبداء : کرمان *

 مواد و روش ساخت : سنگ مرمر *

شناسه:  36184

* محل نگهداری :  موزه آوند های تاریخی واقع در مجتمع فرهنگی موزه ای شهدای رامسر *

  پپیشینه استفاده از ظروف سنگی در ایران به ۹۰۰۰ سال قبل و به دو دوره قبل از تولید و استفاده از سفال و همچنین دوره نوسنگی توام با استفاده از سفال برمی گردد.

ساخت ظروف سنگی اهمیت بسیار داشته که از لحاظ تکنیک ساخت می توان آنها را دسته بندی کرد. در ساخت ظروف سنگی از سنگ سرپانتین به دلیل ضربه پذیر بودن و مقاومت در برابر آتش استفاده می شد .

ظروف سنگی باعث می شود آب غذا کم نشده و همچنین املاح مفید موجود در این ظروف موجب تامین مواد مورد نیاز بدن و خوش طعم شدن فوق العاده غذا می شود. ظروف سنگی بخاطر خاصیت مغناطیسی که دارند، سبب تامین آهن و منیزیم مورد نیاز بدن می شوند.

غذا در دیگ و دیگچه سنگی با کمترین حرارت به بهترین نحو پخته شده و در مصرف انرژی نیز صرفه جویی می شود.