این تابلو اثر محمد مدبر از بنیانگذاران نقاشی قهوه خانه ای می باشد که رخداد کربلا و به قتل رسیدن امام و یارانش را به تصویر کشیده است، بیشتر آثار این هنرمند معطوف به واقعه کربلا و حماسه های مذهبی است.