ظروف زرین‌فام متعلق به سده‌های پنجم تا نهم هجری قمری در مراکز مختلف ایران، از جمله ری، کاشان، جرجان، و در عراق در شهرهای سامرا و مدائن و در مصر در فُسطاط (قاهره قدیم) تولید می‌شد. قدمت این ظرف سده هفتم هجری قمری و محل ساخت آن کاشان است.