فتاح در مراسم افتتاح موزه خودروهای تاریخی ایران عنوان کرد:

پیشنهاد کلان خودروسازان جهان برای خرید خودروهای تاریخی بنیاد مستضعفان/ اموال ملت در معرض دید عموم قرار گرفت رئیس بنیاد مستضعفان در مراسم افتتاح موزه خودروهای تاریخی ایران با اشاره به پیشنهادهای کلان خودروسازان بزرگ جهان گفت: این خودروها که اموال ملت ایران بودند و در زمان بدبختی و فلاکت مردم ایران، به بهایی گزاف … ادامه فتاح در مراسم افتتاح موزه خودروهای تاریخی ایران عنوان کرد: