گروه موزه های دفینه روز ۱۴ خرداد تعطیل هستند ولی از روز  ۱۵ خرداد باز خواهند بود. 

به گزارش گروه موزه‌های دفینه؛ مطابق سال های گذشته ؛ تمام موزه های این گروه در سراسر کشور ، در روز چهاردهم خرداد مصادف با رحلت بنیانگذار انقلاب اسلامی تعطیل هستند. 

 اما این موزه ها از روز ۱۵ خرداد آماده بازدید مراجعه کنندگان خواهند بود.

گروه موزه های دفینه شامل پردیس موزه ای دفینه،  پردیس موزه ای شهدای رامسر، موزه زمان، موزه هنر ایران،موزه خودروهای تاریخی ایران،موزه نور و روشنایی یزد و موزه ملی هنرهای اصفهان هستند.