با وجود اعلام تعطیلی سراسری کشور به دلیل افزایش بی سابقه دمای هوا؛ موزه‌های دفینه در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه تعطیل نبوده بلکه آماده پذیرش بازدیدکنندگان هستند. 
به گزارش روابط عمومی گروه موزه‌های دفینه؛ تمامی موزه‌های وابسته به این گروه از جمله موزه هنر ایران، پردیس موزه‌ای دفینه، موزه زمان، پردیس موزه‌ای شهدای رامسر، مرکز فرهنگی موزه‌ای نور و روشنایی یزد، موزه ملی هنرهای اصفهان و مرکز فرهنگی موزه‌ای خودروهای تاریخی ایران در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه یازدهم و دوازدهم مرداد ۱۴۰۲  مانند روزهای دیگر هفته به روی بازدیدکنندگان باز هستند.