این کوزه قلیان مسی با روکش طلا و میناکاری، نقوش انسانی و گل و بُته و به وزن 832گرم از دوره قاجار می باشد. تزیینات روی بدنه کوزه قلیان به سه قسمت تقسیم می‌شود: در پایین‌ترین بخش، طرح‌های هندسی و گل بر زمینه آبی منقوش شده؛ در قسمت میانی، نقوشی از زنان قاجار با پوشش و آرایش خاص آن عصر به چشم می‌خورد که در میان گل و بوته‌های رنگی خودنمایی می‌کنند و در قسمت بالایی یا لبه کوزه نیز نقوش زنان تکرار شده‌است.