کالسکه ناصری مهم‌ترین و قدیمی‌ترین کالسکه تاریخی در ایران است. این کالسکه سلطنتی از نوع هشت اسبِ، چهار نفرِ به رنگ لاکی با تزئینات زرشکی در کالسکه سازی« فابریک» وین ساخته شد. این کالسکه در دوره پهلوی به رنگ مشکی با خطوط تزئینات طلایی درآمد و براي مراسم تشريفات دربار مورداستفاده قرار مي‌گرفت.