مدیر گالری ترانه باران گفت: موزه هنر جهان چیدمان جذابی دارد و از این جهت که فاصله اشیا با بازدیدکننده کمتر است؛ ارتباط بیشتری بین آثار و بیننده برقرار می شود.
محبوبه کاظمی دولابی، مدیر گالری ترانه باران از موزه های پردیس دفینه بازدید کرد و گفت: من وقت زیادی را برای دیدن آثار موزه هنرو جهان گذاشتم چون فکر می کنم ارزش بررسی و دیدن داشت. این موزه چیدمان خوبی دارد و ارتباط بازدیدکننده با اشیا برقرار می شود چون فاصله بین شی و بیننده کمتر است. درحالی که شاید خیلی از این موزه ها این امکان را برای بازدیدکننده فراهم نکنند. بنابراین موزه های دفینه از این جهت برای من جذاب است.
این توسعه گر فرهنگی با بیان اینکه مدیریت موزه موفق بوده است گفت: خیلی از آثار موزه هنر جهان توجه بازدیدکنندگان را به سمت خودشان جلب می کنند نمی توان بدون دقت از آنها عبور کرد.
بسیاری از آثار این موزه جذاب است و می توان برای تک تک آنها وقت گذاشت. اینجا کلکسیونی از آثار قابل توجهی است که کنار هم یک مجموعه را تشکیل داده اند . من تا به حال این آثار را ندیده بودم و نمی دانم قبل از این موزه کجا بوده اند . اما متاسفانه بازدیدکننده کمی دارد درحالی که پژوهشگران، موزه پژوهان و کسانی که روی آثار موزه ای کار می کنند می توانند از اینجا دیدن کنند.