جناب آقای دکتر قنبری با اشاره به تلاش مجاهدانه عنوان کردند: همانطوری که همه شما استحضار دارید، با حضور جناب آقای مهندس پرویز فتاح در بنیاد مستضعفان نگاه به داشته ها و میراث مهم فرهنگی و تمدنی کشور که در تمامی سال های بعد از انقلاب اسلامی در اختیار موسسه قرار داشت به طور کلی دگرگون شد و اراده و اهتمام ایشان در اجرایی کردن فرامین رهبر عظیم­ الشان انقلاب اسلامی در حوزه­ ی تمدن و میراث ملی و اسلامی شرایط نوینی را پیش روی موسسه فرهنگی موزه ­ها قرار داد، تاکید مجدانه و پیگیری مستمر و حیات بی­ دریغ ایشان در مردمی کردن موسسه و در معرض نمایش و نظارت مردم قرار دادن آثار تاریخی بنیاد در قالب نشاط ملی وعزم ایمانی همکاران موسسه، اندیشمندان و دانشوران حوزه موزه­ داری کشور به ظهور رسید و حاصل این مطالبه صحیح و اصولی با افتتاح شش موزه­ ی فاخر و ارزنده در سال 1399 پیش روی ملت بزرگ ایران و بخش بزرگی از شخصیت­های سیاسی و بین ­المللی قرار گرفت و نهایتا ابلاغ رضایت ولی امر مسلمین والاترین پاداش مادی ومعنوی تاریخ را به صفحات مجاهدت و تلاش شبانه روزی و خالصانه شما الصاق کرد.

اینجانب بر این باور هستم که شما برای خدا کار کرده اید و کار برای خدا خستگی و فرسایش ندارد و حاصل کار شما نیز در قالب مراکز هنر و تاریخ و تمدن پیش روی نگاه ملت نجیب و شریف ایران قرار گرفته است، پس علتی برای رنجیدن و تلخی اوقات باقی نمی­ ماند، لذا نقطه نظرات منتقدین خود را محترم و مغتنم دانسته و فارغ از پیش داوری نقطه نظراتشان را بشنوید و از آراء و اندیشه­ های ایشان بهره برداری کرده و از مابقی حواشی کریمانه عبور کنید.