رئیس مجموعه ثبت جهانی کاخ گلستان گفت: با توجه به بازدیدهایی که از موزه‌های خوب کشورمان داشتم باید گفت پردیس موزه‌ای دفینه را با کارکنان، چیدمان و حفاظت الکترونیکی خوبی که دارد جز ده موزه خوب ایران می دانم.
آفرین امامی رئیس کاخ گلستان در بازدیدش از پردیس موزه‌ای دفینه که به همراه مدیران، راهنماها و امین اموال‌های کاخ انجام شد گفت: زمانی که کارکنان یک موزه‌ای تنها محیط کاری خودشان را می‌بینند چالش‌های زیادی برایشان بوجود می‌آید. اما وقتی با محیط‌های کاری دیگری آشنا می‌شوند و روش‌های مختلفی را می‌بینند دو نتیجه را در بر دارد. اگر نتیجه را خوب ببینند به آنها انگیزه داده می‌شود تا سطح دانش خودشان را بالا ببرند اگر هم مواردی ببینند که از نظر آنها انتقادی وجود داشته باشد، به موزه‌ای که برای دیدنش رفتند کمک می‌کنند.
وی با دعوت از کارکنان پردیس موزه‌ای دفینه برای دیدن کاخ گلستان گفت این بازدیدها و رفت و آمدها و تبادل تجربیات می‌تواند منجر به کشف داشته‌ها و نشست‌های مشترک می‌شود.
وی گفت: هنگام بازدید از پردیس موزه‌ای دفینه، نظم سازمان دهی شده ای دیده می‌شد از هارمونی رنگ‌ها گرفته تا هماهنگی کانترهای بخش اطلاع رسانی که راهنماها از آن استفاده می‌کردند. طراحی مسیر و دکوراسیون موزه‌ها خوب بود. در موزه‌های بزرگ بازدیدکننده برای دیدن آثار گیج می‌شود اما این اتفاق در دفینه نمی‌افتد.
امامی بیان کرد: حفاظت الکترونیک به خوبی در موزه استفاده می‌شود و دوربین‌ها دنبال کننده دارند و می‌توانند روی یک موضوع حساس شده و اگر فردی شرایط غیر عادی داشته باشد آن را دنبال کنند. ولی دیدن این موزه برای یک بار تقریباً غیر ممکن است چون حجم آثار زیاد است. با این حال چیدمان و سناریویی که برای چینش آثار انتخاب شده حرفه ای است. تقسیم بندی اشیا و رنگ‌های پس زمینه نیز به درستی انجام شده است. پرسنل هم ضمن اینکه رفتار خوبی دارند مشخص است که آموزش دیده و با سوادند.
وی گفت: با توجه به بازدیدهایی که من از موزه‌های خوب ایران داشتم می‌توانم بگویم این موزه جزو ده موزه خوب کشورمان است. البته این موزه می‌تواند بروشور علمی یا مخصوص کودک هم داشته باشد و به صورت موضوعی با توجه به اینکه طبقه بندی‌های زیادی دارد، می‌تواند بروشورهای جداگانه تعریف کند و جای خالی تجهیزات معرفی‌های جدید را هم در موزه پر کند.