سه تن از همکاران موسسه فرهنگی موزه های بنیاد مستضعفان در همایش سالانه کمیته تبادل نمایشگاهی ایکوم جهانی شرکت کردند. حمیدرضا قنبری همدانی، محسن قانونی و میترا سعیدی با مقاله ای تحت عنوان “بازطراحی و بازآفرینی مفهوم توسعه موزه ای: تغییر و تبدیل گنجینه و موزه ها در موسسه فرهنگی بنیاد در عصر کرونا” در نشست سوم این همایش گزارش فرآیندهای توسعه ای موسسه موزه ها را که منجر به آماده سازی فرهنگی موزه ای سردار آسمانی شده است را در قالب مقاله ارائه خواهد داد.

کمیته تبادل نمایشگاهی، شورای بین المللی موزه ها (ایکوم) امسال با همکاری موزه هنر و تاریخ شهر ژنو و ایکوم سوئیس کنفرانس خود را به دلیل همه گیری کرونا به صورت آنلاین برگزار می کند. این همایش در روزهای سه شنبه 6 مهر تا پنج شنبه 8 مهر ماه برگزار خواهد شد.

لازم به توضیح است محور اصلی این همایش حول مفهوم بازطراحی و تبدیل و توسعه فضاهای موزه ای در دوران کرونا بوده که بر همین مبنا مقاله مذکور به بیان دیدگاه ها و مدل های اجرایی خود در ساخت چهار موزه هنرجهان، هنر اسلامی، گوهر و آرایه های تاریخی و بازطراحی موزه پول ایران خواهد پرداخت.

برای مشاهده مقاله می توانید به لینک زیر مراجعه فرمایید.

http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2021/09/ICEE1.pdf