به مناسبت بزرگداشت حکیم فرزانه فردوسی توسی

سخنران: دکتر ابوالفضل خطیبی

زمان: 25 اردیبهشت- ساعت 10 صبح

پخش زنده در صفحه رسمی اینستاگرام موسسه فرهنگی موزه های بنیاد