اگر در پلکان ورودی تخت جمشید همیشه یک شیر در حال شکار گاو است؛ در نقش پارچه‌ای که از دوره حکومت عباسیان باقی مانده، یک شیر، شتری از خراسان را شکار می‌کند و مرد جوانی کمان دار، شیر را نشانه می‌گیرد.
این پارچه یکی از زیباترین و خاص ترین پارچه‌های ابریشمی به جامانده از دوره‌های اسلامی است چون هنرمندی که آن را بافته، نبرد همزمان شکار شتر خراسانی یا عربی توسط شیر و شکار شیر توسط مرد جوان را در دو طرف پارچه به تصویر کشیده است. آن هم نه با رنگ و نقاشی بلکه تار و پودی که روی آن بافته شده، پشت پارچه را هم نقش زده است.
معلوم نیست احمد ابن الحسن الناصر در سال ۲۰۳ هجری قمری سفارش دهنده این پارچه بوده یا بافنده آن، اما هر چه هست وجود کتیبه‌ای با این عبارت و به خط کوفی ویژگی منحصر به فرد دست بافته ای است که در موزه هنر دوره اسلامی نگهداری می‌شود.
برخی از پژوهشگران مرد جوان کماندار نشسته روی این تکه پارچه را نماد سرزمین، شیر را نماد پادشاهان و سرو زرتشت روییده پشت سر مرد جوان را نماد مذهب می‌دانند همان سرو سبزی که در ابرکوه هنوز هم گذر قرن‌ها را به یاد دارد.
دست بافته عباسی موزه هنر دوران اسلامی نشان می‌دهد که در این دوره ساسانی یا دوره عباسی هنر و هنرمند جایگاه ویژه ای داشتند. چون بیشتر اشیای به جامانده از این دوران به دلیل استفاده فراوان از رنگ‌ها و نقوش متنوع بسیار چشم نواز هستند. در این میان منسوجات هم از جمله صنایع دستی مهم این دوران بوده است. به همین دلیل در بافت پارچه‌ها دقت، اهمیت و هنر زیادی دیده می‌شود.