این روزها که ویدئوهای ساخت پازل‌هایی با تکه پارچه‌های رنگی،دکمه و درب بطری وایرال میشود و طرفداران بسیاری هم پیدا کرده؛لازم است یکی از تابلوهای زیبای پردیس موزه‌ای رامسر را معرفی کنیم که از حدود ۳۵۰۰۰خرده سرامیک ساخته شده است!این خرده سرامیکها با رنگهایی طبیعی نمایی از میدان سن مارکو ونیز ایتالیا را نشان میدهد.