به مناسبت روز جهانی موزه و میراث فرهنگی موزه پول ایران شما را دعوت به مسابقه ای با عنوان “شما راهنمای موزه ما باشید” می نماید. شما میتوانید با معرفی یکی از آثار موجود در موزه و یا معرفی کلی موزه؛ به صورت علمی یا داستان گونه و ارسال فیلم های خود از طریق دایرکت همین پیج در مسابقه شرکت کنید.
شرایط شرکت در مسابقه:
۱.زمان ارسال از ۱۲ اردیبهشت الی ۳ خرداد ۱۴۰۱
۲. حداقل زمان فیلمبرداری 1 دقیقه و حداکثر2 دقیقه
۳.کادر فیلم به صورت افقی و با بهترین کیفیت