موزه هنر جهان با همکاری موزه صلح تهران برگزار میکند.
(روایت صلح در موزه هنر جهان با نگاهی به آثار پیکاسو)
این برنامه در روز پنجشنبه مورخ ۳۱شهریور ماه از ساعت ۱۱ الی ۱۳ با تسهیل گری و روایت گری خانم ها بادامچی زاده از موزه صلح و تاجیک از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار خواهد شد.
میهمانان این نشست اعضای کودکان کار جمعیت امام علی ع خواهند بود که روایت ها و بازی های صلح را تجربه خواهند کرد. بازدید برای عموم آزاد است.