نشست تخصصی” بررسی جایگاه اجتماعی زنان از دوره نوسنگی تا آغاز دوران تاریخی در ایران”

با حضور: دکتر کامیار عبدی

دکتر سمانه تطیف

زمان: 20دی 1401 ساعت 13تا 15:30

مکان: موزه هنر ایران

جهت کسب اطلاعات بیشتر و حضور در نشست با شماره 09339760689تماس حاصل فرمایید.