روز جهانی موزه، همه ساله در بیست و هشتم اردیبهشت ماه، برابر با هجدهم ماه می میلادی گرامی داشته می شود. امسال شعار روز جهانی موزه که هر ساله از سوی شورای بین المللی موزه ها(ایکوم) اعلام می شود ” قدرت موزه ها ” است. با عنایت به این شعار و تفاسیر آن، موزه هنر ایران در نظر دارد با همکاری انجمن محله نابینایان برنامه ای یک روزه، برای بهره مندی جامعه مخاطب نابینا رقم زند و با توجه به داشته ها، توان و ظرفیت این مجموعه، همچنین با پشتیبانی موسسه فرهنگی موزه های بنیاد، زمینه را برای ایجاد درک و دریافت از موضوعات هنری، موزه ای و درک فضای موزه برای این دست از مخاطبان فراهم کند؛ چرا که آن ها نیز محق به حضور و گذراندن اوقات فراغت، بهره برداری فکری و ذهنی از امکانات اجتماعی، آموزشی، تفریحی و عمومی، نظیر موزه ها هستند.