موسسه فرهنگی موزه­ های بنیاد در اجرای رسالت خود و تاکیدات ریاست محترم بنیاد مستضعفان، به منظور شناساندن میراث ارزنده هنر ایرانیان به ملت بزرگ ایران و جهانیان؛ همزمان با ایام الله مبارک فجر، موزه هنر ایران را در عمارت مرمر که گنجینه ای از هنر، هنرمندان و استادکاران بزرگ ایرانی مانند لئون تادوسیان، حسین لرزاده، حسین ­کاشی­ تراش اصفهانی، محمد صنیع خاتم، حسین طاهرزاده بهزاد، حسین عبدالباقی کاشانی افتتاح می نماید.

در موزه هنر ایران بالغ بر چهارصد اثر هنری برجسته از دوران های پیش از تاریخ تا روزگار معاصر، در معرض دید و مشاهده بازدیدکنندگان قرار خواهد گرفت.

بنا به تاکید و تایید پژوهشگران دانشگاه هنر اسلامی تبریز؛ آثار هنری در اختیار موسسه فرهنگی موزه های بنیاد مستضعفان در بازه زمانی صدساله ۱۲۵۰-۱۳۵۰ هجری شمسی نادر بوده، همانندی در ایران و جهان ندارد.