درراستای فعالیت های فرهنگی موزه ها؛ پردیس موزه ای نور و روشنایی یزد و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در یک همکاری مشترک تفاهمنامه امضا می کنند.
به گزارش روابط عمومی گروه موزه های دفینه؛ مفاد این تفاهمنامه، همکاری در زمینه برگزاری برنامه های متعددی از جمله کارگاههای سفالگری، نقاشی، داستان نویسی ویژه کودکان است.
یکی دیگر از بخش های این تفاهمنامه که پیش نویس آن آماده شده و به زودی امضا می شود؛ چاپ کتابی ویژه کودکان با محوریت اشیای این موزه است.
در این کتاب اشیای موزه ای به صورت نقاشی و عکس معرفی شده و کودکان می توانند با راهنمایی کتاب، آنها را نقاشی و رنگ آمیزی کنند.
این کتاب در مرحله تصویرگری است و به زودی چاپ خواهد شد.
این دومین کتابی است که پردیس فرهنگی موزه ای نور و روشنایی منتشر کرده است. پیش از این کتاب نقش نور در ادبیات آیینی و اقوام ایرانی منتشر شده بود.