موزه آوندهای تاریخی(ظروف) مجتمع فرهنگی موزه‌ای شهدای رامسر در تیرماه سال ۱۳۹۸ خورشیدی، طی یک دوره عملیات مرمت و بازسازی، در بنای آشپزخانه قدیم که در ضلع جنوبی موزه عمارت مرمر واقع گردیده و قدمت آن  به دوره پهلوی اول بر می گردد، راه اندازی شد.

   قدمت آثار موجود در موزه ظروف تاریخی از ۳۰۰۰ سال پیش از میلاد تا دوره معاصر بوده و بیش از ۱۳۰ اثر به نمایش گذاشته شده است. عمده آثار این موزه شامل: ظروف سفالی، سنگی، چوبی، چینی، شیشه و بلور و ظروف فلزی همچون برنز، نقره، برنج، مس و ظروف میناکاری می‌باشد.

از آثار شاخص این موزه می‌توان به ظروف مایعات تمدن املش و مارلیک، ظروف چینی فرمایشی دوره قاجار، ظروف زیبای میناکاری شده و ظروف بلور اروپایی اشاره نمود.