آقای لیو جیانگ چائو، وزیر بین‌الملل جمهوری خلق چین، همرا با هیئت همراه ،شامگاه سه شنبه ۱۴ آذر ماه از موزه هنر ایران واقع در کاخ مرمر بازدید کرد. به گزارش روابط عمومی گروه موزه های دفینه؛ در این بازدید، ویژگی‌های منحصر به فرد کاخ مرمر، مجموعه غنی هنری و تاریخی موزه هنر ایران و روابط و تبادلات فرهنگی، تاریخی و هنری ایران و چین به عنوان دو کشور قدرتمند دنیای باستان دستمایه توجه و صحبت قرار گرفت. تاریخ و هنر نهفته در کاخ مرمر به انضمام مجموعه منحصر بفرد موزه هنر ایران، بی شک ،نمایانگر بخشی از غنای تاریخی این مرز و بوم است که بازدید کنندگان و میهمانان بلند پایه از سایر دول را مسحور خود می سازد.