مدیر موزه عکسخانه شهر از موزه ملی هنرهای اصفهان بازدید کرد در این بازدید بر لزوم تدوین و برگزاری رویدادهای فرهنگی مشترک بین دو موزه تاکید شد.به گزارش روابط عمومی پروه موزه های دفینه؛  امیرهوشنگ للهی مدیر موزه عکسخانه شهر  وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران پس از بازدید از موزه ملی هنرهای اصفهان، در نشستی صمیمانه پیرامون تاریخچه شکل‌گیری موزه عکسخانه، تاریخچه پر فراز و فرود عکاسی در ایران و رویدادهای برگزار شده در این موزه توضیحاتی را مطرح کرد.
در این بازدید مجید صادقانی سرپرست موزه ملی هنرهای اصفهان ضمن اشاره به فعالیت‌های انجام شده از بدو تأسیس موزه، بر لزوم تدوین و برگزاری رویدادهای فرهنگی مشترک (شامل نمایشگاه عکس، نشست‌های علمی و پخش فیلم‌های مستند) بین موزه ملی هنرهای اصفهان و موزه عکسخانه شهر تأکید کرد.