تعدادی سنجاق مفرغی در موزه گوهر و آرایه های تاریخی وجود دارد که احتمال می رود، برای نذر ساخته شده باشند.
 به گزارش روابط عمومی گروه موزه های دفینه؛ موزه گوهر و آرایه های تاریخی مملو از آثاری است که هر کدام قصه های جالبی دارند یکی از اشیای آن، تعدادی سنجاق شبیه به سنجاق های سر مربوط به محوطه باستانی سرخ دم لری در استان لرستان است.
باستان شناسانی که این محوطه را کاوش کرده اند به تعدادی سنجاق مفرغی رسیدند و احتمال دادند مردم دوره عصر آهن آنها را نذر می کرده و در دیوار معابد فرو می کردند.
یکی نقش انار و ماهی دارد و دیگری نقش رزم. به این معنی که یکی دلش میخواسته بچه دار شود و دیگری طلب موفقیت در نبرد می کرده. بنابراین این سنجاق ها را ساخته و به دیوار معبد فرو کرده تا حاجت بگیرد.
اگرچه محوطه باستانی سرخ دم لری  قبرستان و معبد و خانه دارد ولی باستان شناسان سنجاق ها را در معابد پیدا کردند نه  قبرستان و خانه ها. بنابراین احتمال دارد کاربرد دیگری جز نذر نداشته باشد.
این سنجاق ها به مرور زمان از دل دیوار شل شده و پای دیوار معابد افتاده و از دست باستان شناسان گذشته و حالا از موزه گوهر و آرایه های تاریخی سر درآورده اند تا بازدیدکنندگان عصر حاضر که به پردیس موزه ای دفینه رفته اند آنها را ببینند و به جواب این سوال فکر کنند که آیا نذر صاحب سنجاق ادا شد؟