گروه موزه های دفینه از میان موزه‌های تحت پوشش بنیاد مستضعفان با در نظر گرفتن سه شاخص جذب مخاطب، افزایش بهره وری و رویدادهای فرهنگی موثر سه موزه برتر را معرفی کرد‌.
به گزارش روابط عمومی گروه موزه‌های دفینه؛ موسسه موزه‌های بنیاد در سال گذشته و برای اولین بار موزه‌های تحت پوشش خود را در سراسر کشور در سه شاخص افزایش بهره وری، توسعه مخاطبان و رویدادهای فرهنگی موثر ، مورد بررسی قرار داد و از میان آنها سه موزه برتر را انتخاب و امسال طی مراسمی با اهدای لوح از آنها تقدیر کرد. بر این اساس پردیس موزه‌ای شهدای رامسر در شاخص افزایش بهره وری به دلیل عملکرد مناسب در حوزه گردش‌های مالی ، موزه نور و روشنایی یزد در شاخص توسعه مخاطبان و به علت تلاش برای افزایش مخاطب و ارتباط موثر با گروههای مختلف بازدیدکننده از جمله دانشجویان و دانش آموزان و موزه هنر ایران در شاخص رویدادهای فرهنگی موثر به دلیل برگزاری رویدادهای متعدد و تاثیرگذار در حوزه فرهنگ برگزیده شدند.
لازم به ذکر است روند تقدیر از موزه‌های برتر بنیاد سالانه خواهد بود .