صبح امروزچهارشنبه ۲۱ مهرماه جشن روز جهانی کودک با شعار “کودک، هویت، میراث طبیعی و فرهنگی” در محوطه فضای باز مرکز فرهنگی موزه ای شهدای رامسر برگزار شد.
در این مراسم جمعی از کودکان به همراه والدین خود این روز را جشن گرفته و از موزه های این مرکز بازدید کردند.