برنامه ریزی برای رویداد مشترک با همکاری دانشگاه هنر اصفهان

موزه ملی هنرهای اصفهان و انجمن‌های علمی دانشگاه هنر اصفهان برای برپایی نخستین رویداد مشترک در شب یلدا برنامه‌ریزی کردند.

به گزارش روابط عمومی گروه موزه‌های دفینه؛ نشست مشترک همکاری‌های علمی و فرهنگی موزه ملی هنرهای اصفهان با دبیران انجمن‌های علمی دانشگاه هنر اصفهان برگزار شد.

در این نشست دبیران انجمن‌های علمی، ضمن بیان فعالیت‌ها و اقدامات خود در دانشگاه و برشمردن پتانسیل‌ها و نقاط قوت موجود اظهار داشتند که موزه ملی هنرهای اصفهان می‌تواند محل مناسبی برای دست‌یابی به اهداف فرهنگی و هنری مشترک باشد و به همین دلیل نیاز است تا در این خصوص رویدادها و ایده‌پردازی‌های مشترک صورت پذیرد.

در ادامه این نشست مجید صادقانی سرپرست موزه ملی هنرهای اصفهان نیز با اشاره به ظرفیت‌های این مرکز فرهنگی هنری، عنوان کرد که توسعه فعالیت‌ها و اقدامات در این زمینه‌ها می‌تواند بستری برای پویایی بیشتر برای هر دو مرکز فراهم آورد.

در پایان نشست برای برپایی نخستین رویداد مشترک در شب یلدا برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری شد.