تاثیر مسائل قانونی و اقتصادی در عدم تشکیل موزه های بزرگ در جهان

استادیار موزه و گردشگری دانشگاه هنر اصفهان گفت: نسل موزه های بزرگ در دنیا سرآمده است. دیگر موزه هایی شبیه به موزه بریتانیا و لوور به دلیل قوانین کنوانسیون های فرهنگی شکل نمی گیرد.
به گزارش روابط عمومی گروه موزه های دفینه؛ سجاد باغبان ماهر مشاور هنری و استادیار موزه و گردشگری دانشگاه هنر اصفهان در نشستی با عنوان سنجه از سلسه نشست های بایدها و نبایدهای موزه داری ایران که در موزه دفینه برگزار شد، درباره دانش موزه داری صحبت کرد و گفت: موزه ها می توانند عنصر متمرکز اقتصاد یک شهر باشند. شهر لانس در فرانسه یک قطب صنعتی بود اما به دلایل مختلفی از جمله چالش های زیست محیطی و مسائل اقتصادی، کارخانه ها وصنایع این شهر دچار رکود شدند. مسئولان دولت برای اینکه این شهر از رونق نیفتد و مردمش برای کار مجبور به مهاجرت نشوند، تصمیم گرفتند شعبه ای دیگر از لوور را در لانس ایجاد کنند. این شعبه از موزه لوور موجب رونق شهر و جلوگیری از بیکاری مردم شد.
باغبان معتقد است ؛ نسل موزه های بزرگ در دنیا سرآمده است. بنا به دلایلی از جمله دلایل اقتصادی و قانونی، دیگر موزه هایی شبیه به موزه بریتانیا به دلیل قوانین کنوانسیون های فرهنگی شکل نمی گیرد. چون کشورها اجازه نمی دهند که اشیای آنها از کشورشان خارج شود و در جایی دیگر به نمایش بگذارند. دیگر کشورها و جوامع محلی و بومی ارزش اشیا را می دانند بنابراین از این نوع جمع گرایی ها عبور کرده ایم. در حال حاضر موزه های گویا و تخصصی و کوچک بوجود امده اند که اتفاقا خیلی از آنها خصوصی هستند و تعدادشان هم بیشتر می شود.
وی گفت: معتقد نیستم که همه کارکنان موزه باید فارغ التحصیل موزه ای باشند ولی باید در سطح مدیریتی ، این تخصص وجود داشته باشد. بیشتر موزه ها حداقل در تیم کارشناسی یکی دو نفر که موزه داری خوانده باشند را دارند.