پردیس فرهنگی موزه ای نور و روشنایی یزد برای کودکان، نوجوانان و دانشجویان دوره های آموزشی موزه یار برگزار کرده است.
به گزارش روابط عمومی گروه موزه های دفینه؛ کلاس های آموزشی موزه یار برای دانش آموزان، دانشجویان، کودکان و نوجوانان در حال برگزاری است تا این قشر از جامعه بتوانند با محیط موزه آشنا شوند.
این دوره ها با همکاری مدارس، دانشگاهها و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در پردیس فرهنگی موزه ای نور و روشنایی یزد برپاست.
هشتم مرداد ماه تازه ترین دوره ای بود که این موزه برگزار کرد و 5 نفر در آن آموزش دیدند.