یک جعبه لاکی در موزه ملی هنرهای اصفهان از دوران قاجار به یادگار مانده که از کاغذ جویده ساخته شده است! حتما می پرسید چگونه؟ تکنیک ساخت این اثر هنری با 21 سانتی متر ارتفاع؛ پاپیه ماشه است که در لغت «کاغذ جویده » معنی می دهد. 

پاپیه ماشه یکی از رشته های صنایع دستی است که از تکه های کاغذ یا خمیر کاغذ تشکیل شده و توسط ماده ای چسبناک فرم پیدا می‌کند و در نهایت پس از فعل و انفعالاتی به یک شی تبدیل می شود. 
هنرمند این جعبه مقوایی پایه دار ، طوری گل و مرغ را روی بوم سرخ ته طلایی و بوم سبز نقاشی کرده که به سختی می توان دید این جعبه کاغذی است. 
اگر به موزه هنر ایران رفتید با دقت به آن نگاه کنید. دو زنجیر فولادی دارد و با آبرنگ و لاک و گواش مرغ ها در حال لوازم خواندن هستند و گل ها بوی خوش می دهند.  بیشتر که دقت کنید بته ختائی؛ روی زمینه تیره و دور بدنه جعبه را می بینید و داخل جعبه شکارگاه شاهزادگان قاجار را که با حاشیه گل و بته ای الوان بر بوم زر نقاشی شده است. این جعبه لاکی در دو مرحله تعمیر شده و هنر دست هنرمندان صنایع دستی اصفهانی است.