بازدید هیات امنای محله های منطقه ۲۱ تهران از موزه خودروهای تاریخی ایران منجر به تفاهمی برای بازدید گروهی اهالی این منطقه شد.

به گزارش روابط عمومی گروه موزه های دفینه؛ هیات امنای محله های منطقه 21 تهران از موزه خودروهای تاریخی ایران بازدید کردند. 

 در این بازدید که با حضور  پوریافر شهردار منطقه 21 ، حیدری مسئول دبیرخانه مشارکتهای محله ای شهر تهران و مطهری معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه 21 انجام شد، موزه خودروهای تاریخی ایران به عنوان یکی از مهمترین مقاصد گردشگری منطقه 21 شناخته شد. 

همراستا با این بازدید جلسه ای با حضور شهردار منطقه 21 و علی غلامی مدیر مجموعه فرهنگی موزه ای خودروهای تاریخی ایران برگزار شد بر این اساس قرار است ابلاغیه ای به شوراهای محله های منطقه 21 تهران ارسال شود که در قالب گروه های بازدید محله ای، خانوادگی و مدارس از مجموعه خودروهای تاریخی ایران بازدید کنند.