تعطیلی موزه‌های دفینه در روز شهادت امام جعفر صادق(ع)
گروه موزه‌های دفینه روز ۱۵ اردیبهشت ماه همزمان با شهادت امام جعفر صادق(ع) تعطیل هستند ولی از روز ۱۶ اردیبهشت باز خواهند بود.

به گزارش گروه موزه‌های دفینه؛ مطابق سال‌های گذشته؛ تمام موزه‌های این گروه در سراسر کشور، در روز شنبه ۱۵ اردیبهشت مصادف با شهادت امام جعفر صادق(ع) تعطیل هستند.

اما این موزه‌ها از روز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت آماده بازدید مراجعه کنندگان خواهند بود.

گروه موزه‌های دفینه شامل پردیس موزه‌ای دفینه، پردیس موزه‌ای شهدای رامسر، موزه زمان، موزه هنر ایران، موزه خودروهای تاریخی ایران، موزه نور و روشنایی یزد و موزه ملی هنرهای اصفهان هستند.

همچنین موزه‌های این گروه در روزهای شنبه هر هفته نیز تعطیل هستند به جز موزه زمان که در تمام روزها آماده میزبانی از بازدیدکنندگان است.