مرکز فرهنگی‌موزه‌ای نور و روشنایی یزد به مناسبت سالروز ثبت جهانی یزد در یونسکو و جشنواره تابستانه یزد، از ۱۶ الی ۳۱ تیرماه با تخفیف ۵۰ درصد میزبان گردشگران و بازدیدکنندگان از موزه می‌باشد.